Projektek

 

 

FVM 98857/2/2003: Jó Mezőgazdasági Gyakorlat a zöldségtermesztésben

 

GKM- SZVP- 2003-4-03-07-18: Kézikönyv a biztonságos növénytermesztésről

 

NKTH- DA-HALO 05- FMBDR511: A fűszerpaprika termesztés minőségbiztosítása

 

NKTH- MEC 00385/05: Helyes gazdálkodási gyakorlatok a mezőgazdaságban

 

NKTH-FKTPKT28: Versenyképes Zöldségágazati Platform
http://www.zoldsegplatform.hu/page.php?page=Szervezeti_felepites&alpage=SZMSZ

 

INTERREG COSHARKA HU-SK 09/01/0126 " Innovatív eljárások alkalmazása a regionális gyümölcsültetvények egészségi és minőségi állapotának javítására", koordinátor Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykortani Tanszék

http://www.uni- corvinus.hu/index.php?id=43909&tx_ttnews%5Btt_news%5D=0&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2011&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=11&cHash=34a2bddfb5

 

INTERREG RedpepperTRD HU-RO 08/01/143 " A fóliai alatti fűszerpaprika termesztés technológiai fejlesztésének kutatása a minőségi őrlemény előállítás céljából", koordinátor Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő Nonprofit Kft.

http://www.redpeppertrd.ro/rezultate_en.html

 

INTERREG SOILMAP HU-RO 09/01/062 "Development and evaluation of a complex chemical-physical-microbiological approach for assessing quality of soils"  koordinátor Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék

http://www2.sci.u-szeged.hu/microbiology/SOILMAP/partnershu.html#

 

INTERREG Inno- CropFood HUHR/1001/2.1.3/0001/01/123 tender: "Writing a study dealing with the innovation position of the cross-border region from aspects of joint RDI capacities in the agro-food sector at the geographical area of the Inno CropFood project" ( 2012)

 

INTERREG SEE- INNOFOOD http://www.innofoodsee.eu

 

FP7 EUPHOROS Reducing the need for external inputs in high value protected horticultural and ornamental crops http://www.euphoros.wur.nl/UK

 

A projekt célja a fenntartható növényházi termesztés megvalósulásának elősegítése, a karbon lábnyom csökkentése, a víz- és a műtrágya,- növény-védőszer használat csökkentése, a szubsztrátok újrahasznosítása.A projekt során sor kerül az új PE fóliák és üvegek kifejlesztésére, a növények és a környezeti tényezők folyamatos, műszeres felügyeletére, a szellőztetési és a CO2 trágyázás optimalizálására, a recirkulációs rendszerű talaj nélküli termesztésre, a tápoldatozás döntéstámogatási rendszerének kidolgozására, a szubsztrát felhasználás csökkentésére, újrahasznosítására és feldolgozására, a biotikus és abiotikus stressz tényezők minél korábbi felismerésére.

 

FP7 MYCOHUNT Rapid Biosensor for the Detection of Mycotoxin in Wheat http://www.mycohunt.eu/

A MYCOHUNT projekt célja egy olyan költséghatékony módszer kifejlesztése, amellyel a gabonában előforduló deoxynivalenol fúzárium toxinokat (DON) lehet kimutatni. A projekt célja egyrészt egy 95%-os gabona átvizsgálatot garantáló új mintavételezési eljárás, másrészt a deoxynivalenol kimutatását szolgáló új bioszenzoros technológia kifejlesztése.

 

FP7 INEMAD Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic Digestion http://www.inemad.eu

 

Az INEMAD projekt azokra az innovatív stratégiákra koncentrál, amelyek képesek újra összekapcsolni a növénytermesztést és állattenyésztést. A mezőgazdaságon belül előforduló (vagy a mezőgazdasághoz kapcsolódó) új anyag és energiaáramlásokat elemzi. Az elemzés lehetővé teszi, hogy újragondoljuk a növénytermesztés és állattenyésztés kapcsolatát. Különböző választási lehetőségek kerülnek elemzésre, mint a szerves anyagok újrahasznosítása, az ÜHG kibocsátások csökkentése, amelyek az anyag és energiaáramlások integrált értékelését teszik szükségessé. Az elemzés új opciók kialakulását teszi lehetővé a gazdaságok között és a területhasználatban. Az INEMAD azt vizsgálja, hogy milyen új lehetőségek, eljárások léteznek/fejleszthetők ki az anyag és energia kőrforgás biztosítására. Annak érdekében, hogy növelje a mezőgazdasági termelés hatékonyágát, ugyanakkor csökkentse a külső input forrásokat ( pl. energia) és zárja a tápanyagok ciklusát, az INEMAD a hagyományos mezőgazdasági rendszereket egy harmadik “feldolgozói” oszloppal egészíti ki és vizsgálja annak kapcsolatát a növénytermesztési és állattenyésztési rendszerekhez. A tápanyagok újrahasznosítása lehetséges a biogáz üzemekből származó fermentált anyagok trágyakénti felhasználásával. A fementált hígtrágya kémiai és mikrobiológiai tulajdonságai lehetővé teszik, hogy nem csak a szerves trágyát képes helyettesíteni, hanem a jelenlegi műtrágyákat is. Az INEMAD a biogáz üzemek technológiájának fejlesztési lehetőségeit, a fementált hígtrágya felhasználását is elemzi, továbbá optimalizálási modellek által kezeli a tápanyag hasznosítást.

 

 

FP7 Food Integrity Assuring the Integrity of the Food Chain http://www.ferra.co.uk

 

A FoodIntegrity projekt célja, hogy az élelmiszerfogyasztóknak és az érdekelt feleknek bizonyossággal szolgáljon az élelmiszerek biztonságáról, azonoságáról és minőségéről. Az európai élelmiszerek azonosságának megőrzése az élelmiszergazdaságban fontos hozzáadott értéket képvisel. Az európai élelmiszerek hozzáadott értéke a szándékos téves cimkézés miatt folyamatos fenyegetettségben van. A projekt a hozzáadott értékek megőrzésére koncentrál, nemzetközi platformként szolgál a kutatás és a technológiák harmonizálásában, ezáltal is biztosítva az európai élelmiszerek épségét. Az ipari, kutatási, technológiai és más szakmai háttérrel rendelkező projekt partnerek részvételével megvalósuló globális hálózat harmonizációja egységesíti az élelmiszerellátás koherens szerkezetét és folyamatát.

  

EU KP-12-1-2013-0025: Az élelmiszerek minőségének és azonosságának biztosítása az élelmiszerláncban

 

H2020  Nutri2Cycle Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe  https://www.nutri2cycle.eu/

   

A projekt a tápanyag gazdálkodás területén egy integrált megközelítést alkalmaz, amely lehetővé teszi az átmenetet a jelenlegi alacsony hatékonyságú (optimális szint alatti) európai mezőgazdálkodásról a következő generációs mezőgazdasági gyakorlatokra, amelyek a szerves szénforrások és tápanyagok hatékony felhasználását teszik lehetővé. A projekt olyan korábbi európai és nemzeti projektekre támaszkodik, amelyekben a konzorciumpartnerek aktívan részt vettek. A projekt koncepció alapja, hogy a tápanyagok felhasználásának hatékonysága jelentős mértékben javítható a gazdaságokban alkalmazható integrált gyakorlatokkal és rendszerekkel, amelyhez az állattenyésztés és a növénytermesztés folyamatainak nagyobb mértékű összekapcsolósa szükséges.

 

HE  MIDAS  Utilisation of marginal lands for growing sustainable industrial crops and developing innovative bio-based products