EUREPGAP-GLOBALGAP

 

 

Az EUREPGAP

az a globális minőségbiztosítási rendszer, amelynek referenciája a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat,

a frissen fogyasztható, illetve a feldolgozatlan mezőgazdasági termékek nemzetközi tanúsításának szabványa,

Az EUREPGAP elve

• a termelő gazdaságban az elérhető legjobb technológiák alkalmazása és a fenntartható mezőgazdaság követelményeinek megfelelő élelmiszer előállítást támogatni.

Hosszú távon az a mezőgazdasági termelés tartható fenn, amelynek célja:

• megfelelő mennyiségű, magas minőségű élelmiszer és rostanyag előállítása,gazdaságilag fenntartható, életképes termelés biztosítása,természetvédelem,

• a természeti erőforrások optimális felhasználása,

a helyi adottságoknak megfelelő legjobb technológiáknak a hagyományos gazdálkodási eljárásokkal történő együttes alkalmazása,

• a termelő gazdák, vidéki közösségek életkörülményeinek javítása.

Az EUREPGAP rendszerek

Az EUREPGAP szabványokat jelenleg a zöldség és gyümölcstermesztésre, virág és dísznövénytermesztésre, szántóföldi növényekre és állattenyésztésre (integrált farmgazdálkodás), haltenyésztésre és kávécserje termesztésére dolgozták ki. Az EUREPGAP rendszert az európai kiskereskedők (üzletláncok csoportja) és termelők hozták létre. A rendszert a világ több mint 45 országában alkalmazzák.

Az EUREPGAP feladata

válaszolni a fogyasztók élelmiszerbiztonsági, állatjóléti, környezetvédelmi és a dolgozók egészségét, biztonságát és jólétét érintő aggályokra,

támogatni a kereskedelmi szempontból életképes farmbiztosítási rendszerek elfogadását, amelyek előnybe részesítik a minimális agrokémiai anyagok használatát Európában és világszerte,

• a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat rendszerének kifejlesztésével keretet adni a már meglévő termesztésbiztonsági rendszerekre és a nyomonkövetést magukba foglaló szabványok benchmark alkalmazására,• útmutatást adni a legjobb gyakorlatok megértésének fejlesztésére és folyamatos javítására,• nyitott konzultáció és párbeszéd a fogyasztókkal és fontos partnerekkel, beleértve a termelőket, exportőröket és importőröket.

Az EUREPGAP célja

• élelmiszerbiztonsági követelmények betartása: a HACCP rendszer alkalmazása,

környezet védelmi követelmények betartása: a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazása, amelynek célja csökkenteni a mezőgazdasági termelés negatív hatásait a környezetre,

a dolgozók egészségi, biztonsági és jóléti feltételeinek biztosítása: a szabvány a gazdaságokban globális szintű foglalkoztatási, egészségi és biztonsági kritériumokat fogalmaz meg, valamint a szociális kérdésekkel szembeni tudatosságot és felelősséget, állatjóléti (ahol alkalmazható) követelmények betartása: a szabvány egy globális szintű állatjóléti kritériumot állapít meg az állattenyésztők számára,

Az EUREPGAP működésének feltételei

  Az EUREPGAP rendszer alkalmazásához a vállalkozónak be kell tartania:

  - az EUREP GAP általános szabályait,

  - az EUREPGAP ellenőrzési pontjait és megfelelőségi kritériumait,

  - az EUREPGAP ellenőrző lista követelményeit.

Tanúsítani lehet a termelőket (pl. egyéni termelő, Bt., Kft., Rt,), termelői csoportokat (termelői csoportok, TÉSZ-ek, integrátorok), valamint már hasonló céllal működő minőségbiztosítási rendszert, amelyet az EUREPGAP a benchmark rendszerében elfogad. A tanúsítást a tanúsító szervezet az EUREPGAP ellenőrzési pontok szerint végzi. A különböző EUREPGAP rendszerek eltérő ponthatárokat határoznak meg a tanúsítás sikerességéhez.

Így például

- a zöldség- gyümölcs szabványban 210 ellenőrzési pontnak kell eleget tennie a termelőnek. Ebből 47 súlyos nem megfelelőség, 98 enyhe nem megfelelőség és 65 ajánlás vanmegfogalmazva. A súlyos nemmegfefelőségeket 100%-san kell tudni teljesíteni. Az enyhenemmegfelelőségeket 95 %-ban.

- az integrált farmbiztosítási rendszerben, amely a zöldség –gyümölcs szabvánnyal szemben egy moduláris rendszer, mint a teljes farm-, szarvasmarha és juh-, tejelő tehén,sertés-, baromfi-, élőállat közúti szállítás-, szántóföldi növénytermesztés modulok – ahol 1-2- 3 szintű követelményrendszer létezik. Az 1. szintet 100%-ban kell tudni teljesíteni, a 2. szintet pedig 90 %-ban.